REKRUTACJA

do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

na r.szk. 2022/2023

Harmonogram rekrutacji

 

W dniu 27.01.2022 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych

Terminy  postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na r.szk. 2022/2023

Poniżej - ulotka opracowana przez Kuratorium Oświaty - Delegatura w Rybniku z zestawieniem wszystkich najważniejszych etapów i terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na r.szk. 2022/2023

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023_pdf    0.12MB

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Witryna do rekrutacji "Vulcan"

Rekrutacja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem witryny „Vulcan” pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl

Na witrynie zostanie opublikowania oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych, umożliwiająca zapoznanie się z katalogiem szkół i oddziałów.

Witryna uruchomiona zostanie 16 maja 2022 r.