RADA RODZICÓW

r.szk. 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA:

p.Edyta Staniec

WICEPRZEWODNICZĄCA:

p.Magdalena Andrzejewska

SKARBNIK:

p.Agnieszka Michalska

SEKRETARZ:

p.Angelika Welc

KOMISJA REWIZYJNA:

p.Artur Fildebrand

p. Daria Masłowska

p.Agnieszka Sokół-Piszczek

Kontakt z Radą Rodziców

Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców ustaliła składkę roczną w wysokości 60 zł - składka ta jest dobrowolna. Rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko uczęszczające do SP 4 Żory mogą wpłacać za kolejne dziecko połowę ustalonej kwoty.

 

Rada Rodziców prosi o wpłaty bezpośrednio na konto bankowe:

W tytule przelewu proszę podać następujące informacje:

            - wpłata na Radę Rodziców SP4 Żory

            - imię i nazwisko dziecka

            - klasa

12 8456 0009 2001 0028 2448 0001

Sprawozdania finansowe

rok szkolny  2020/2021_pdf     0.17MB

rok szkolny  2019/2020_pdf     0.18MB