PROJEKTY

"Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie
13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!"

W tym roku mija 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

w Polsce. Z tej okazji Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer

zaprosiła uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie

edukacyjnym pt. "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią

kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!".

 

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

 

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie. Dzięki temu uczniowie będą mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat stanu wojennego poprzez udział: w wystawach, konkursach, projekcji filmu, specjalnie przygotowanych lekcjach oraz spotkaniach ze świadkami ówczesnych wydarzeń. Szkolnym koordynatorem projektu została pani Ewa Socha. Wypełnienie wszystkich warunków realizacji pozwoli na uzyskanie przez szkołę specjalnego certyfikatu.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych naszej szkoły do aktywnego włączenia się we wszelkie działania wynikające z tego wyjątkowego, historycznego projektu.

Logo projektu - w dacie 1981 zamiast cyfry 1 symbol płonącej świecy
Plakat informujący o projekcie: Pamięc 1981, wszystkie informacje ujęte w treści ogłoszenia

Konkursy

Projekcja filmu "Nie zabierajcie Mamy"

Uczniowie wszystkich klas siódmych i ósmych wzięli udział w pokazie filmu dokumentalnego pt.: „Nie zabierajcie Mamy”. Jego bohaterkami są kobiety – działaczki „Solidarności”, które podczas stanu wojennego zostały aresztowane, internowane i poddane represjom. Ich opowieści o traumatycznych wydarzeniach stanu wojennego są poruszające, ale jednocześnie pokazują, że dzięki nadziei, sile i odwadze można wpływać na bieg wydarzeń. Wcześniej młodzież została przygotowana merytorycznie do pracy z dokumentem źródłowym. Pokazy filmowe odbyły się na lekcjach i zostały potwierdzone stosownymi wpisami do zeszytów uczniowskich oraz do dziennika elektronicznego.

 

Pokazy filmu odbyły się wg następującego harmonogramu:

 

kl. 7a: 03.11.21, 10.11.21; kl. 7b: 05.11.21, 08.11.21; kl. 7e: 20.10.21, 26.10.21; kl. 7f: 28.10.21, 02.11.21; kl. 7g: 19.10.21, 26.10.21; kl. 8a: 25.10.21, 10.11.21; kl. 8b: 19.10.21, 26.10.21;

kl. 8c: 19.10.21, 22.10.21.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykłady historyczne

Nauczyciele naszej szkoły – Anna Gaszka i Ewa Socha wzięli udział w wykładach, mających na celu poszerzenie wiedzy na temat stanu wojennego. Należały do nich:

"Pamięć o tych, którzy współtworzyli Solidarność na Podbeskidziu",

 "Znane i nieznane - o Solidarności lat osiemdziesiątych na Podbeskidziu",

"Zdarzenia, które obudziły ducha wolności".

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Konkursy historyczne

Nasi uczniowie przystąpili do konkursów, w których musieli wykazać się wiedzą na temat stanu wojennego.

 

Dawid Jasica (kl. 7g) i Jakub Wachowski (kl. 7e) wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”.

Przygotowali kartki z dziennika, dokumentujące dramatyczne wydarzenia z lat 1981-1983, które zachowały się w pamięci i relacjach członków ich rodzin.

 

Jan Błasiński (kl. 7f) i Alena Staniszewska (kl. 8a) wybrali I Wojewódzki Konkurs Historyczny „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego”.

Zadanie, którego się podjęli, polegało na przygotowaniu infografiki na temat stanu wojennego.

 

Życzymy powodzenia i czekamy na wyniki!

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do projektu historycznego pt.: "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!" zapraszamy uczniów do udziału w konkursach:

 

I Wojewódzki Konkurs Historyczny pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego”

- dwa etapy,

- dla uczniów klas VII i VIII,

- należy przygotować poster – plakat w formie infografiki z elementami graficznymi i treścią

  dotyczącą stanu wojennego,

- w formacie A3,

- technika dowolna,

- termin nadsyłania prac: 20 listopada 2021 r.,

- uczniowie zakwalifikowani do II etapu przystępują do testu konkursowego, zgodnie

  z zamieszczoną literaturą (termin zostanie wskazany  w późniejszym czasie).

Wojewódzki Konkurs Literacki pt.: „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”

- dwa etapy,

- 2 kategorie wiekowe: uczniowie klas IV-VI i VII-VIII,

- zadanie polega na przygotowaniu wypowiedzi prozatorskiej, mającej charakter: wywiadu,

  kartki z pamiętnika, wspomnienia lub dziennika,

- należy wykorzystać wspomnienia osób będących świadkami wydarzeń z lat 1981-1983,

  czyli z okresu stanu wojennego,

- termin nadsyłania prac: 8 listopada 2021 r.

 

Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Literacki pt.: „Tropiciele historii – poszukiwanie LUDZI SOLIDARNOŚCI”

- 2 kategorie wiekowe: uczniowie klas IV-VI i VII-VIII,

- należy samodzielnie przygotować kartkę do albumu przedstawiającą nieznanych świadków

  wydarzeń sprzed 40 lat z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego i Podbeskidzia,

- praca plastyczno-literacka w formacie A4, stanowiąca kartkę do albumu z biogramem

  uczestnika, świadka wydarzeń stanu wojennego w Polsce w latach 1981-1983 (samodzielnie,

  bez użycia grafiki komputerowej lub z wykorzystaniem grafiki komputerowej),

- termin nadsyłania prac: 8 listopada 2021 r.

 

Wojewódzki Konkurs Filmowy

- uczeń (uczniowie – grupa do 5 osób) pod opieką nauczyciela przygotowuje projekt w postaci

  filmu lub wirtualnego spaceru o miejscach i osobach związanych z okresem stanu wojennego

  na terenie województwa śląskiego,

- termin nadsyłania prac: 8 listopada 2021 r.

 

Pełne wersje regulaminów poszczególnych konkursów (wraz z kryteriami oceniania prac) znajdują się na stronie projektu: www.pamiec81.pl

Wystawa „40 lat po stanie wojennym”

Zapraszamy na wystawę fotograficzną, która znajduje się obok wejścia do szkoły. Tematyka dotycząca stanu wojennego i jego realia zostały przedstawione na przykładzie Tadeusza Jedynaka - żorskiego działacza „Solidarności”, opozycjonisty i sygnatariusza Porozumień Jastrzębskich.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stan wojenny we wspomnieniach

26 listopada gościliśmy w naszej szkole wyjątkowe osoby – Marię Jedynak i Karola Łużniaka, którzy spotkali się z uczniami klasy 8b. Spotkanie miało charakter żywej lekcji historii, podczas której Karol Łużniak – członek Stowarzyszenia „Wolność i Solidarność”               

im. Tadeusza Jedynaka z siedzibą w Mysłowicach, przybliżył kluczowe fakty dotyczące stanu wojennego. Maria Jedynak była działaczką opozycji antykomunistycznej, a prywatnie jest wdową po działaczu „Solidarności” Tadeuszu Jedynaku. Państwo Jedynakowie, jako osoby zaangażowane w walkę z ówczesną władzą, brali udział w niezwykle ważnych wydarzeniach historycznych, które w konsekwencji przyczyniły się do wywalczenia przemian demokratycznych w Polsce. Maria Jedynak opowiedziała młodzieży o swoich przeżyciach            z okresu stanu wojennego. W tamtym czasie kolportowała wydawnictwa tzw. drugiego obiegu. Tego rodzaju działalność była niezwykle niebezpieczna. Jako żona internowanego opozycjonisty była wielokrotnie wzywana na przesłuchania, a jej mieszkanie poddawano przeszukaniom. Wielkim problemem dla rodziny była rozłąka i brak możliwości uzyskania zgody na widzenia, mimo podejmowanych prób interwencji u najwyższych władz państwowych i duchownych. Nawet po wyjściu działacza z obozu dla internowanych sytuacja rodziny nie uległa poprawie, ponieważ Tadeusz Jedynak nie mógł znaleźć zatrudnienia                z powodu swojej przeszłości politycznej. W późniejszym czasie musiał się ukrywać, ponownie został też aresztowany. Po zakończeniu stanu wojennego Tadeusz Jedynak kontynuował swoją działalność opozycyjną. Dużą rolę odegrał podczas strajku na kopalni „Manifest Lipcowy”            w Jastrzębiu-Zdroju, o czym opowiada film pt.: „Górnicy - 1988”. Wspomnienia gości zostały wysłuchane przez młodzież w skupieniu i z dużym zainteresowaniem. W spotkaniu wzięła udział dyrektor szkoły Anna Gawełczyk-Kretek, a zorganizowała je Ewa Socha.

Notacja świadka wydarzeń

Pani Maria Jedynak została przez nas zgłoszona jako świadek ważnych wydarzeń historycznych z okresu stanu wojennego. Przygotowaliśmy kartę notacji (jedną z 59 zaproponowanych przez szkoły podczas projektu). Celem notacji jest filmowe udokumentowanie wspomnień świadka przez Instytut Pamięci Narodowej.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zajęcia z wykorzystaniem teki edukacyjnej

„Stan wojenny 1981-1983”

Ostatnim elementem realizacji projektu był udział uczniów w zajęciach lekcyjnych w oparciu

o materiały źródłowe.

W związku z 40. rocznicą ogłoszenia stanu wojennego Oddział IPN w Katowicach i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przygotowały tekę edukacyjną pt.: „Stan wojenny 1981-1983”. Znalazły się w niej teksty i zadania przeznaczone do pracy z uczniami.

Lekcje na bazie tych materiałów odbyły się według poniższego harmonogramu:

 

kl. 7e: 23.11.21, 24.11.21; kl. 7f:  23.11.21, 25.11.21; kl. 7g: 24.11.21, 30.11.21;

kl. 8a: 17.11.21, 24.11.21; kl. 8b: 17.11.21, 18.11.21; kl. 8c: 17.11.21, 18.11.21

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mamy Certyfikat

Projekt możemy uznać za pomyślnie zakończony – nasza szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności za wykonanie zadań w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Jest to efekt przeprowadzonych przez nas działań związanych z realizacją na terenie szkoły wojewódzkiego projektu edukacyjnego pt.: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”. Tym samym SP-4 znalazła się w zaszczytnym gronie 1004 szkół, które taki certyfikat zdobyły.

Certyfikat udziału w projekcie dla SP4 Żory

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................