PODRĘCZNIKI

r.szk. 2022/2023

Podręczniki i ćwiczenia do nauki wszystkich obowiązkowych przedmiotów zakupuje szkoła.
Są one wydawane uczniom we wrześniu.
 

Wykaz podręczników na r.szk. 2022/2023_pdf  0.15MB

 

Regulamin korzystania z podręczników_pdf  0.12MB

Rodzice/opiekunowie zaopatrują swoje dzieci jedynie w podręczniki do nauki religii, zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem.

wydawnictwo "Jedność"

bez podręcznika

KLASA I

„Poznaję Boży świat”

KLASA II

„Odkrywam królestwo Boże"

nowy podręcznik

KLASA III

„Jezus jest z nami"

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

„Miejsca pełne BOGActw"

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

„Szczęśliwi, którzy

szukają prawdy” 

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

"Szczęśliwi, którzy

odkrywają piękno" 

bez podręcznika

ks.dr K.Mielnicki,  E.Kondrak

ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak

D.Kurpiński, J.Snopek, ks.J.Czerkawski, E. Kondrak

ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek

ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak

ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak