NAUCZANIE ZDALNE

Szanowni Państwo!

Za nami pierwszy tydzień pracy w warunkach dla nas wszystkich nietypowych i niewątpliwie trudnych. Wszyscy próbujemy odnaleźć się w nowej sytuacji. W ubiegły piątek wieczorem, tj.20.03.2020r. ukazały się regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość oraz rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w którym termin zawieszenia zajęć w szkole został wydłużony do 10 kwietnia 2020 r.

Od środy, 25 marca 2020 uczniowie obowiązkowo realizują podstawę programową w formie nauki zdalnej.


Przesłałam Państwu zasady organizacji zdalnego nauczania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach oraz tymczasowy plan zajęć obowiązujący od 25 marca 2020r. do końca okresu ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.  Proszę o zapoznanie się z opracowanymi dokumentami.

 

Praca w systemie zdalnym  nie jest łatwa i wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu. Chciałabym Państwu bardzo podziękować za zrozumienie, współpracę i wsparcie naszych szkolnych działań. Zdaję sobie sprawę, że bez Waszej pomocy  nauczanie zdalne nie byłoby możliwe. Mam świadomość trudności, jakie napotykacie Państwo i dzieci. Rozumiem Wasze obawy  i  niepokoje.  Każdemu  z  nas  jest  trudno,  ale  na  pewne  rzeczy  nie  mamy  wpływu i dlatego tak ważna jest nasza wspólna praca. Ponownie apeluję o dopilnowanie, aby dzieci pozostały w domach i nie zaniedbywały nauki.

Zachęcam Państwa do utrzymywania kontaktu z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

Startujemy od jutra, jak wszystkie szkoły w  Polsce.

Damy radę, bo jak nie my, to kto?  :)Z wyrazami szacunku,

Anna Gawełczyk-Kretek

Zasady prowadzenia zdalnego nauczania

w Szkole Podstawowej nr 4 

z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego

w Żorach

obowiązujące od 25 marca 2020r.

Tymczasowy plan pracy szkoły

teams logo.png

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Nasza szkoła korzysta z rozwiązań chmurowych Office 365. W związku z obecną sytuacją postanowiliśmy umożliwić dostęp do usługi wszystkim uczniom. Uczniowskie licencje pozwalają każdemu uczniowi z dostępem na darmowe korzystanie z chmurowej wersji pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint) programu pocztowego Outlook oraz innych narzędzi. Dzięki aplikacji MS Teams możliwe jest nawiązanie kontaktu z innymi użytkownikami, spotkania on-line z nauczycielami i pozostałymi uczniami klasy, rozwiązywanie przygotowanych przez nauczycieli testów i zadań, przekazywanie ich nauczycielom czy otrzymywanie informacji zwrotnej.Nasi nauczyciele z pewnością spróbują wkrótce skontaktować się z uczniami

poprzez   aplikację   Teams,   być   może   to  narzędzie  ułatwi   Wam   naukę,

a nam pracę w tym trudnym czasie. Na razie więc można testować narzędzie

i sprawdzać jego możliwości.

W razie problemów z działaniem platformy pozostaję do Państwa dyspozycji, można pisać na adres staniec@sp4.zory.pl, sp4staniec@gmail.com lub nawiązać kontakt poprzez Teams.
Proszę zgłaszać do mnie wszystkie zauważone nieprawidłowości w działaniu narzędzia, nie udostępniać nieuprawnionym haseł do konta ucznia, koniecznie należy zmienić też hasło podczas pierwszego logowania.

 


Strona logowania: office.com
Nazwa użytkownika: XXXX@sp4.zory.pl
Hasło: YYYY

Regulamin lekcji online w SP4 Żory

Wewnętrzne  procedury bezpieczeństwa obowiązujące

w Szkole Podstawowej nr 4 

z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego

w Żorach
w warunkach pandemii Covid-19

(obowiązujące od 25 maja 2020r.)

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

– rekomendacje MEN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Ministerstwo  Edukacji  Narodowej   we   współpracy   z  Głównym  Inspektoratem  Sanitarnym,

a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

  • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019