INNOWACJE PEDAGOGICZNE

"Jak rybka w wodzie"

"Pływacy są jak torebki herbaty ...

 nie wiesz jak są mocni, dopóki ich nie włożysz do wody... ”

                                                

 

Autor innowacji: Krzysztof Kretek

Zajęcie edukacyjne objęte innowacją: edukacja wczesnoszkolna

Adresaci innowacji: uczniowie klas mistrzostwa sportowego I - III

Czas trwania innowacji: lata 2019 - 2022

Ogólne założenia innowacji:

W pierwszym etapie nauki pływania, ważniejsze od celów sportowych jest: aspekt rekreacyjny, czyli ciekawych zajęć, dobrej zabawy, zdrowotny czyli korygowanie wad postawy i polepszanie wydolności organizmu potrzebne w dalszej nauce pływania i treningu pływackiego, higieniczny i leczniczy,  czyli nawyki dbałości o czystość i zdrowie swojego organizmu oraz nauka prawidłowej techniki pływania stylów pływackich  skoków i nawrotów. Pływanie uważa się za jedną   z   najzdrowszych   form   aktywności   fizycznych.     Ćwiczenia   w   wodzie,   połączone z pokonywaniem oporu, kształtuje wszystkie partie mięśniowe. Pływanie ma również działanie korekcyjne. Przyczynia się w szczególności do usuwania nadmiernych krzywizn kręgosłupa czy powiększenia pojemności płuc. Można zatem powiedzieć, że nauka pływania szczególnie dla dzieci jest nie tylko zalecana ale także potrzebna. Ponieważ sama nauka pływania mogłaby zawęzić prawidłowy rozwój dziecka w tym okresie, w naszych klasach mistrzostwa sportowego dodajemy zajęcia z rytmiki, nauki gry w szachy i nauki tańca by w sposób kompleksowy, jak najbardziej wszechstronny wpłynąć na psychofizyczny rozwój dziecka.
 

Uzasadnienie powstania innowacji

Powodem napisania tej innowacji pedagogicznej jest brak treści zawierających elementy nauki pływania w zintegrowanych programach nauczania wychowania fizycznego w klasach I-III mistrzostwa sportowego.
Innowacja pedagogiczna ma na celu wdrożenie treści z wychowania fizycznego ukierunkowane na naukę pływania w klasach I –III mistrzostwa sportowego.
W innowacji oprócz treści zawartych w podstawie programowej z wychowania fizycznego dla edukacji wczesnoszkolnej znajdują się dodatkowe, specjalistyczne treści kształcenia charakterystyczne dla nauki pływania. Liczba godzin przeznaczonych na realizację programu w klasach I – III to 9 godzin lekcyjnych w  tygodniu. Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni Aquarion w Żorach.
 

Użytkownicy innowacji

 • uczniowie klas I – III mistrzostwa sportowego,

 • trener / instruktor pływania realizuje założone cele, układa rozkład materiału, prowadzi dokumentacje procesu kształcenia,

 • rodzice, którzy aktywnie mogą wspierać dziecko w jego twórczej pasji

Warunki realizacji

Realizacja trzyletniego cyklu,  rozpocznie  się  w  klasie  pierwszej  w  roku szkolnym 2019/2020 i kontynuowana będzie w następnych latach. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 9 godzin lekcyjnych w tygodniu. Szkoła posiada odpowiedni sprzęt do nauki i doskonalenia pływania

Cele ogólne

Wyposażenie dzieci w jak najszerszy zasób umiejętności ruchowych zarówno w wodzie jak i  na lądzie.
Rozpoznać  wstępne  zdolności  specyficzne  do  wysiłku  sportowego  w  środowisku wodnym i  określić ich przydatność do doskonałości sportowej w pływaniu.
Wzbudzić zainteresowanie do uprawiania pływania sportowego.
Zwiększyć możliwości aerobowe organizmu oraz ruchomości aparatu stawowo – więzadłowego.

 

Cele szczegółowe

W zakresie umiejętności – wyposażenie ucznia w umiejętność:

 • opanowania podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym

 • orientacji pod powierzchnią wody

 • opanowania specyficznego oddychania w środowisku wodnym

 • opanowania pływania elementarnego.

W zakresie wiadomości – zapoznanie ucznia z :

 • zasadami bezpieczeństwa w wodzie i nad wodą

 • prawidłowymi nawykami higienicznymi

 • zasadami zachowania się na pływalni

 • zagrożeniami na kąpieliskach i sposobami ich zapobiegania.

 

Metody i formy pracy 

Metody nauczania:

 • analityczna

 • syntetyczna

 • kompleksowa

Metody przekazywania wiadomości:

 • pokaz

 • instrukcja i objaśnienie

 • dyskusja

 • pogadanka

Metody oparte na działaniu praktycznym:

 • gry i zabawy

 • zadaniowa

 • ścisła

Formy:

 • frontalna

 • zespołowa

 • grupowo – indywidualna

 • współzawodnictwa zespołowego i indywidualnego

Tematyka zajęć

Opanowanie podstawowych czynności ruchowych w wodzie:
- zabawy: brodzenie, chrzest pływaka, nie boimy się deszczu, skoki zajęcze, pociąg, natarcie,

   motorówki i żaglówki, olbrzymy i karły w kąpieli, piłka parzy, skaczący pstrąg;
Zanurzanie twarzy, otwieranie oczu i orientacja pod powierzchnią wody:
- zabawy: kto potrafi schować się pod powierzchnię wody, pociąg w tunelu, szalone koło,     
  baraszkujące delfinki, ryby w sieci, szukaj koloru, pompa, poławiacze pereł, nurkujące bobry,

  liczenie palców;
Opanowanie oddychania w wodzie:

 - nasilonego wydechu na powierzchni i pod powierzchnią wody
- bezdechu po głębokim wdechu
- rytmicznego wdechu i wydechu
- bezdechu po pełnym wydechu
- zabawy: rozpylacz, fontanna wieloryba, wyścig piłeczek ping – pongowych, wesołe foki,

   woda w czajniczku, bańki, pluskający łosoś
Zapoznanie z wyporem wody – ćwiczenia wypornościowe:
- zabawy: korek, meduza, mina głębinowa, wieszanie koszuli, pływak, żołnierze  maszerują
Opanowanie leżenia na piersiach i grzbiecie:

 - zabawy: karuzela, nad morzem, kloc drewna, kto najdłużej, ciepła woda, holowanie drewna,

   wyścig motorówek, przepychanie kłody, wyścig strzałek
Elementarne skoki do wody:

 - pozycja siedząca na brzegu pływalni, skok do wody na ugięte nogi
- postawa zasadnicza na brzegu przodem do wody – zeskok do wody na nogi z przysiadu, 

   potem z półprzysiadu
- postawa zasadnicza na brzegu przodem do wody- skok do wody z pozycji kucznej
- postawa zasadnicza na brzegu bokiem do wody – zeskok z odbicia obunóż do przysiadu

   jw. z odbicia jednonóż
- postawa zasadnicza na brzegu basenu przodem do wody – skok na nogi z odbicia  jednonóż
- skoki na nogi wykonywane z wyższej wysokości
- zabawy: skoki przez przeszkody, wodowanie statku, klaskanie, skok z salutowaniem,
skoki do celu, skoki – kto dalej, skoki – kto wyżej, bomba

Opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie :
- zabawy: holowanie drewna, przepychanie kłody, wystrzelenie torpedy
- ćwiczenia z użyciem przyboru, tj. deski: z odbicia z dna basenu, z odbicia jednonóż od ściany

  basenu,
- poślizgi na piersiach tzw. ,,strzałki” z ułożeniem ramion przed sobą i głową trzymaną

  w wodzie
- poślizgi na grzbiecie – z ułożeniem ramion przy biodrach lub w przedłużeniu linii tułowia

  za głową
- ćwiczenia z doskonaleniem poślizgów na piersiach i grzbiecie stosując przepływanie

  dystansów, a także w formie współzawodnictwa (Kto dalej, Kto pierwszy przepłynie na drugą

  stronę)
Opanowanie ruchów kończyn dolnych w pozycji na piersiach i grzbiecie w stylu grzbietowym, kraulu na piersiach i stylu klasycznym:
- ćwiczenia na lądzie
- ćwiczenia przy brzegu
- ćwiczenia ze współćwiczącym
- ćwiczenia z przyborem
- samodzielne wykonanie ćwiczenia
Opanowanie ruchów kończyn górnych w pozycji na piersiach i grzbiecie w stylu grzbietowym, kraulu na piersiach i stylu klasycznym:
- ćwiczenia na lądzie
- ćwiczenia przy brzegu
- ćwiczenia ze współćwiczącym
- ćwiczenia z przyborem
- samodzielne wykonanie ćwiczenia
Doskonalenie techniki pływania w stylu na grzbiecie, kraulu na piersiach i stylu klasycznym
- zabawy: zabawa fok, kto szybciej dobiegnie, kto szybciej, fontanna, morskie fale, motyle,

   nurkujące delfiny, wiatrak, węgorz, zrób to samo, piesek, śruba kraulem
- pływanie dokładankami z deseczką i bez deseczki, z makaronem długim i krótkim
- pływanie przekładankami z deseczką i bez deseczki, z makaronem długim i krótkim
- pływanie z płetwami samymi nogami, przekładankami, dokładankami, pełnym stylem
- pływanie pełnym stylem zabawa oddechem (przedłużony – skrócony)  / kraul na  piersiach,

    styl klasyczny  
- pływanie pełnym stylem
 

Przewidywane osiągnięcia

 • opanowanie w jak największym stopniu treści programowych,

 • poznanie zasad i umiejętność bezpieczniej kąpieli na pływalni krytej i innych akwenach wodnych,

 • wyrobienie prawidłowych nawyków higienicznych,  

 • wyrobienie nawyku, przeprowadzenia rozgrzewki przed wejściem do wody,

 • wszechstronnie rozwinięcie rozwoju psychofizycznego oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,

 • korygowanie prawidłowej postawy ciała,

 • wyrobienie i rozwinięcie prawidłowych społecznych zachowań w grupie,

 • świadomość swoich umiejętności.

 

Ewaluacja innowacji

Po zakończeniu zadań dokonana zostanie ewaluacja, czyli działania zmierzające do stwierdzenia w jakim stopniu założone w innowacji cele edukacyjne zostały osiągnięte, czy proponowane metody i formy pracy były skuteczne i odpowiednio dobrane. Ewaluacja będzie prowadzona w ciągu całego cyklu realizacji programu na podstawie obserwacji, sprawdzianów pływackich, uczestnictwie w zawodach sportowych.