WOJEWÓDZKIE  KONKURSY PRZEDMIOTOWE

dla uczniów woj. śląskiego

r.szk. 2022/2023

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów SP
woj. śląskiego  
w r.szk. 2022/2023
Informacje dot. organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów SP
woj. śląskiego w r.szk. 2022/2023    
Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów SP
woj. śląskiego w r.szk. 2022/2023     
Terminy organizacji  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych