KOMUNIKATY BIEŻĄCE

Zaproszenie do udziału w Szkolnej Lidze Pływackiej

opublikowano 29.09.2022

 

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły oraz

zawodników UKS Salmo Żory (rocznik 2008 i młodsi)

na zawody szkolne, które odbędą się na pływalni

krytej Aquarion w Żorach w dniach:

 

- klasy I-III (roczniki: 2013, 2014, 2015 i młodsi):  

  piątek 7.10.2022, godz. 7:30

  zbiórka godz. 7:30 przed wejściem na pływalnię

- klasy IV-VIII (roczniki: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012):  

  środa 5.10.2022, godz. 7:00, zbiórka godz. 6:50 przed wejściem na pływalnię

 

Zapisy w dniu zawodów na pływalni, przy stoliku sędziowskim.


Trenerzy przypominają, że dla uczniów klas sportowych i mistrzostwa sportowego naszej szkoły są to zawody obowiązkowe. Za udział uczniowie otrzymują bardzo dobrą oceną cząstkową wagi 3  oraz uwagę pozytywną.  Za zdobycie miejsca na podium - ocenę celującą.


Szczegóły w komunikacie organizacyjnym_doc (0.09MB)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

opublikowano 28.09.2022

 

Kuratorium Oświaty w  Katowicach opublikowało zasady organizacji, informacje oraz regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w r.szk. 2022/2023.

Zainteresowane osoby odsyłamy do zakładki: KOMUNIKATY / konkursy przedmiotowe.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Fluoryzacja zębów

opublikowano 28.09.2022

Pielęgniarka szkolna informuje, że w bieżącym roku szkolnym fluoryzacja zębów

w klasach I - VI odbywać się będzie w następujących terminach: 4.10.2022, 15.11.2022, 3.01.2023, 14.02.2023, 28.03.2023, 9.05.2023.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

mLegitymacja

opublikowano 26.09.2022

 

Nasza szkoła od tego roku szkolnego wprowadza obok tradycyjnych, papierowych legitymacji  – mLegitymacje.

Czym jest mLegitymacja?

 

mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej, czyli legitymacja                w smartfonie.

Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły,

a także skorzystać z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat. To w pełni bezpłatne, bezpieczne i nowoczesne narzędzie.

 

Procedura wydawania mlegitymacji

1. Podstawą do wydawania mlegitymacji jest :

  • legitymacja w wersji papierowej,

  • zdjęcie (format JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB) wysłane poprzez dziennik elektroniczny lub email do wskazanej we wniosku osoby,

  • wypełniony wniosek o mLegitymację – dostępny w załączniku.

2. Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym

     Android w wersji co najmniej 6.0

3. Po wprowadzeniu danych do systemu osoba składająca wniosek otrzymuje kod aktywacyjny

     (QR) wysłany za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Co dalej?

Po otrzymaniu kodu QR:

  • należy pobrać na telefon aplikację mObywatel, wybrać PLUS i Legitymacja Szkolna

  • zapoznać się z regulaminem i zaakceptować regulamin mLegitymacji.

  • zeskanować kod QR

  • pobrać dane osobowe ucznia z systemu.

Regulamin mLegitymacji w SP4_doc   0.15MB

Wniosek o wydanie mLegitymacji_doc   0.01MB

Zdjęcie do mLegitymacji_pdf 0.03M

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rada Rodziców

opublikowano 20.09.2022

 

Podczas zebrania przedstawicieli rodziców w dn.19.09.2022 r. ukonstytuowała się nowa Rada Rodziców na rok szkolny 2022/2023. Oto jej skład:

PRZEWODNICZĄCA: p.Edyta Staniec

WICEPRZEWODNICZĄCA: p.Magdalena Andrzejewska

SKARBNIK: p.Agnieszka Michalska

SEKRETARZ: p.Angelika Welc

KOMISJA REWIZYJNA: p.Artur Fildebrand, p.Daria Masłowska, p.Agnieszka Sokół-Piszczek

 

 

Rada Rodziców ustaliła składkę roczną w wysokości 60 zł - składka ta jest dobrowolna. Rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko uczęszczające do SP 4 Żory mogą wpłacać za kolejne dziecko połowę ustalonej kwoty.

 

Rada Rodziców prosi o wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: 

12 8456 0009 2001 0028 2448 0001

 ​​

W tytule przelewu proszę podać następujące informacje:

            - wpłata na Radę Rodziców SP4 Żory

            - imię i nazwisko dziecka

            - klasa

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Komunikat dot. ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży

opublikowano 31.08.2022

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że szkoła nie ma obowiązku organizacji ubezpieczenia w formie grupowej – rodzice ubezpieczają swoje dziecko indywidualnie w wybranej agencji ubezpieczeniowej.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępne na stronie www.bezpieczny.pl/24077

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką: www.bezpieczny.pl/24077

Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym momencie. Zalecamy jednak zakup ubezpieczenia najpóźniej do 1 września 2022 r., by zachować ciągłość ubezpieczenia. 

Ochrona ubezpieczeniowa dziecka zaczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub od własnej wskazanej daty startu ochrony. Ochrona ubezpieczeniowa działa 24h na dobę na całym świecie przez cały rok po wykupieniu polisy. Ubezpieczenie obejmuje wyczynowe uprawianie sportów oraz udział w zajęciach klubów sportowych.

 

Każdy z Rodziców ma możliwość wyboru dowolnego wariantu ubezpieczenia, w tym zakresu ubezpieczenia i wysokości składki.

 

W ramach polisy Rodzic może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci, uczęszczające do innych placówek np. przedszkola, szkoły podstawowej lub średniej. Rodzic może ubezpieczyć również swoje najmłodsze dziecko (już od 4. miesiąca życia), bez wymogu uczęszczania dziecka do żłobka czy przedszkola.

 

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Ubezpieczonego. Otrzymają Państwo także sms z danymi kontaktowymi do indywidualnego opiekuna ubezpieczenia, który odpowiada m.in. za zgłoszenie szkody.

 

UWAGA: Rodzice, którzy już w zeszłym roku skorzystali z oferty Bezpieczny.pl, przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej otrzymają stosowne powiadomienia o możliwości kontynuacji umowy ubezpieczenia (wiadomość e-mail i SMS) z zachowaniem 10% zniżki. Proszę zwrócić uwagę, by w polu kod rabatowy pośrednika znajdował się kod: 24077.

 

W sprawie wszelkich pytań odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt

z opiekunem ubezpieczenia:

Patryk Gustof

tel. 500 303 470

e-mail: pgustof@bezpieczny.pl

KOD RABATOWY 24077

Oferta indywidualnego ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży - ulotka_pdf (9.5MB)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!

opublikowano 13.09.2022

 

Komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

 

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, zapewnia mu się czasowo opiekę
i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Opieka zastępcza to prawdziwa praca z misją. Niełatwa, lecz dająca ogromne poczucie satysfakcji. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka, dającą mu możliwość wzrastania

w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Stanowi ona alternatywę dla domów dziecka.

 

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo. Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – maksymalnie 1.189,00zł miesięcznie na każde dziecko są również uprawnieni do otrzymania dodatku wychowawczego na każde dziecko w wys. 500,00 zł miesięcznie (płatnych przez ZUS). Rodziny zastępcze mogą również liczyć na pomoc i wsparcie ze strony pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach. Stworzenie rodziny zastępczej może być pierwszym krokiem do stworzenia w przyszłości zawodowej rodziny zastępczej. Jedno z rodziców zastępczych posiada wtedy status pracownika, a wychowywanie dzieci staje się pracą zawodową.

 

Możesz zostać rodziną zastępczą, jeśli spełniasz poniższe warunki:

- masz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,

- korzystasz w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

- nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej,

- nie jesteś chory na chorobę uniemożliwiającą opiekę nad dzieckiem,

- masz odpowiednie warunki mieszkaniowe,

- posiadasz stałe źródło utrzymania,

- uzyskasz pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Każdy z kandydatów na rodzica zastępczego musi odbyć stosowne szkolenie oraz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków wymienionych powyżej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania rodziny zastępczej . Jeżeli zastanawiasz się nad stworzeniem rodziny zastępczej, jeżeli masz wątpliwości, czy możesz ją stworzyć lub czy sobie z tym poradzisz, albo wiesz, że tego właśnie chcesz przyjdź do nas. Zostań rodziną zastępczą dla Miasta Żory.

 

Zgłoś się do nas:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

l. Ks. Przemysława 2

44-240 Żory

tel. 32 4342412,32 4343713

czynne: pn-pt 7:30 - 15:30

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

                     Weronika Cębrzyna

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zebrania rodziców

opublikowano 8.09.2022

 

 

Szanowni Państwo!

Wychowawcy klas zapraszają na zebrania, które odbędą się w najbliższy wtorek, 13.09.2022 r. według następującego harmonogramu:

Godzina 16:30  i 17:30 - warsztaty dla rodziców z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

List Ministra Edukacji i Nauki

opublikowano 1.09.2022

Przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023. 

W liście minister Przemysław Czarnek przedstawił działania MEiN związane z nowoczesną edukacją oraz zmianami, które pojawią się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Wyraził także wdzięczność nauczycielom za wzorową postawę oraz zaangażowanie w pracę

z dziećmi i młodzieżą.

list ministra

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego

- 1 września 2022 r.

opublikowano 26.08.2022

 

Harmonogram rozpoczęcia r.szk.2022/2023 - wersja doc  0.05MB

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Konkursy przedmiotowe - ankieta

opublikowano 25.08.2022

Informacja Biura Ministra - MEiN

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki zachęca uczniów i nauczycieli do wypełnienia ankiety dotyczącej konkursów przedmiotowych. Badanie posłuży przygotowaniu raportu, który zostanie przekazany Ministrowi Edukacji

i Nauki. 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie jedynie 5 minut. Ankieta będzie aktywna

do 1 października br. 

 

"Jakość konkursów i olimpiad" - badanie ankietowe

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga, uczniowie klas pływackich!

opublikowano 20.08.2022

W dniach 30 sierpnia i 1 września br. odbędą się badania lekarskie dla uczniów klas mistrzostwa sportowego o profilu pływanie. We wtorek 30.08.2022 r. zapraszamy uczniów klas I, II i III, zaś w czwartek 1.09.2022 r. – uczniów klas IV - VIII. Badania odbędą się

w gabinecie szkolnej pielęgniarki wg poniższego harmonogramu:

 

30 sierpnia:

godz. 15:30 - klasa 1a

godz. 16:00 - klasa 2a

godz. 16:30 - klasa 2b

godz. 17:00 - klasa 3a

(dyżur trenerów: W.Wrożyna 15:30-16:30; T.Szulik 16:30 - 17:30)

1 września:

godz. 16:00 - klasa 4a - K.Kretek  

godz. 16:30 - klasa 6a - A.Stefaniak

godz. 17:00 - klasa 5a - N.Brejza

godz. 17:30 - klasa 8a - N.Brejza 

Prosimy o wcześniejsze zrobienie badań i przyniesienie wyników, tj. ogólne badanie moczu

i krwi oraz oznaczenie poziomu cukru we krwi.

Koszt badania w szkole na rok szkolny 2022/2023 to 30 zł.

 

Uczniowie, którzy nie zgłoszą się na badania w w/w terminach, będą musieli je wykonać we własnym zakresie (w szkole lekarz sportowy będzie przyjmować tylko w tych dniach; nie będzie dodatkowego terminu!).

 

Przypominamy, że bez ważnych badań lekarskich zawodnik UKS Salmo Żory, uczeń klasy pływackiej nie może brać udziału w treningach oraz zawodach pływackich.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego - wszystkie informacje w dokumencie w załączeniu

KLASA

WYCHOWAWCA

GODZINA

SALA

1a

 

1b

1c

2a

2b

2c

2d

3a

3b

3c

4a

4b

4c

5a

5b

5c

6a

8a

8b

8c

8e

8f

8g

I. Głowacka

 

E. Kliś

 

A. Hulbój-Truszczyńska

 

I. Głowacka

 

S. Owczorz

 

M. Małek

 

S. Bugajna-Szymbor

 

E. Kliś

 

K. Łapińska

 

M. Małek

E. Palm

 

A. Stefaniak

 

J. Czerwczak

 

A. Gaszka

 

M. Gawełczyk

 

H. Lazar

 

K. Zelcer-Maleszewska

 

N. Brejza

 

A. Tomczak

 

L. Rybak-Wojaczek

L. Rybak-Wojaczek

 

E. Bartosiewicz

 

E. Socha

18:00

 

18:00

17:00

 17:00 

 

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

18:00

17:00

18:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

18:00

17:00

18:30

17:00

17:00

poniedziałek 12.09.2022

- godz. 16:15

6

07

 

05

07

4

7

04

07

21

7

25

21

20

24

26

27

jadalnia

4

1

2

2

23

1

Kobieta w czepku pływackim i okularkach w wodzie na pływalni.

Podręczniki do nauki religii na nowy rok szkolny

opublikowano 10.07.2022


 

Podręczniki i ćwiczenia do nauki wszystkich obowiązkowych przedmiotów zakupuje szkoła.
Są one wydawane uczniom we wrześniu.
 

Rodzice zaopatrują swoje dzieci jedynie w podręczniki do nauki religii, zgodnie

z zamieszczonym poniżej wykazem.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 STARSZE  >>>

wydawnictwo "JEDNOŚĆ"

KLASA I

„Poznaję Boży świat”

KLASA II

„Odkrywam królestwo Boże"

nowy podręcznik

KLASA III

„Jezus jest z nami"

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

KLASA IV

„Miejsca pełne BOGActw"

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

KLASA V

„Szczęśliwi, którzy

szukają prawdy” 

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

KLASA VI

"Szczęśliwi, którzy

odkrywają piękno" 

ks.dr K.Mielnicki,  E.Kondrak

ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak

D.Kurpiński, J.Snopek, ks.J.Czerkawski, E. Kondrak

ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek

ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak

ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak

KLASA VIII

bez podręcznika