EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2023r. 
     
       język polski           23.05.2023 (wtorek) - godz. 9.00
       matematyka         24.05.2023 (środa) - godz. 9.00
       język obcy             25.05.2023 (czwartek) - godz. 9.00


Terminy dodatkowe:
       język polski           12
.06.2023 (poniedziałek) - godz. 9.00     
       matematyka         13
.06.2023 (wtorek) - godz. 9.00       
       język obcy             14
.06.2023
 (środa) - godz. 9.00

       Ogłoszenie wyników:   3.07.2023
       
Wydawanie zaświadczeń:   6.07.2023


Komunikat CKE z 19.08.2022 dot. harmonogramu przeprowadzania E8


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Informacje o egzaminie ósmoklasisty
- materiały CKE

informacje ogólne_ film
język polski / cz.1_film
język polski / cz.2_film
matematyka_film
język obcy_film..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
dot. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Komunikat CKE z 19.08.2022 ws. dostosowania warunków i form E8..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Materiały i przybory pomocnicze, z których korzystać mogą zdający egzamin

- długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) 
-
linijka  (tylko na egzaminie z matematyki)
Rysunki  (jeżeli trzeba je wykonać) zdający wykonują długopisem.  Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym  dostosowano  warunki  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty  -  szczegóły w komunikacie CKE.

Komunikat CKE z 19.08.2022 ws. materiałów i przyborów..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat CKE z 19.08.2022 - E8 2022..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Informacja o egzaminie ósmoklasisty w 2023 r.
w języku ukraińskim


Informacja w języku ukraińskim_doc     0.05MB
 
Ukraina flaga.jpg