JAKOŚĆ POWIETRZA

w Żorach

 

Aktualne i szczegółowe informacje o jakości powietrza w naszym mieście można sprawdzić  na stronie  Jakość powietrza w Żorach

​​

Prezentujemy je także na tablicy informacyjnej w przedsionku szkoły, używając następujących symboli:

POZIOM I

ocena dobra

Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, a jakość powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Warunki idealne lub bardzo dobre do aktywności na zewnątrz

Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.

POZIOM II

ostrzeżenie

Jakość powietrza jest akceptowalna lub średnia, a zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla osób z chorobami serca, chorobami układu oddechowego, dla osób starszych, kobiet w ciąży i małych dzieci.

Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu: pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

POZIOM III

alarm smogowy

Jakość powietrza jest zła lub bardzo zła, a silne zanieczyszczenie powietrza stwarza zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla osób z chorobami serca, chorobami układu oddechowego, dla osób starszych, kobiet w ciąży i małych dzieci.

Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia w czasie pogorszonej jakości powietrza:


- osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie

  bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie;


- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać

  przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, 

  świszczący, spłycony oddech;


- u osób zdrowych mogą wystąpić również podobne objawy;


- w okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko 

  infekcji oddechowej; w przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt

  z lekarzem.

Procedura postępowania w czasie zwiększonej emisji smogu

w Szkole Podstawowej nr 4

z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach

1. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, którego zadaniem jest regularne (codzienne) sprawdzanie jakości powietrza na stronie internetowej oraz publikowanie, w formie stosownego emotikonu na gazetce ściennej przy wejściu do szkoły, informacji o stopniu zanieczyszczenia powietrza.

 

2.  W wypadku zwiększonej emisji smogu należy:

- unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,

- ograniczać lub unikać dużego wysiłku fizycznego wymagającego intensywnego oddychania

   przez usta na otwartej przestrzeni, zachęcić uczniów do oddychania przez nos,

- zapewnić uczniom dostęp do wody pitnej,

- ograniczyć wyjścia poza obręb pomieszczeń zamkniętych,

- w godzinach największego stężenia smogu zamknąć okna klas.